Alina Form

En WordPress-baserad portfolio åt Alina Ögger som nu satsar sort på att göra illustrationsuppdrag och att ta fram prints i olika format av sina fantastiska bilder. Utöver webplatsen har jag även bistått i att ta fram logotype samt att göra originalfiler för tryck.

Besök www.alinaform.se.