Grill

Detta är en modell i skala 1:4 av en grill som jag först byggde upp i Rinoceros. Modellen är gjord av trä, metal, PVC, plexiglas och cibatool (skumplast). Jag har givetvis även fotograferat.